Zomer- of herfstschool

Zomer- of herfstschool

Kinderen, scholieren en studenten hebben tijdens de lock-down lange tijd thuis gezeten. In deze periode zijn allerlei achterstanden ontstaan. Tijdens een zomer- of herfstschool werken we zoveel mogelijk van deze achterstanden weg. Doel is dat de school de deelnemers na afloop met een gerust hart naar het volgende jaar kan laten overgaan.

Over de Zomer- of Herfstschool

Net als bij een reguliere zomerschool krijgen deelnemers in de vakantie intensieve en persoonlijke begeleiding, gericht op een beperkt aantal vakken. Op deze manier kunnen ze zich de vereiste lesstof eigen maken. De verschillen met een reguliere zomerschool zijn dat:

  • De zomerschool verspreid kan worden over meer dan twee weken.
  • De Herfstschool uiteraard in de herfstvakantie wordt verzorgd.
  • Er desgewenst extra individuele hulp kan worden geboden aan deelnemers met grotere achterstanden.
  • Er na afloop van de zomerschool geen toets wordt gemaakt om te bepalen of een deelnemer wel of niet overgaat.

Ons concept: De Haal-je-jaar-dagen

Bij De Lesfabriek werken we met een eigen zomer- of herfstschoolconcept. Dit concept werkt als volgt:

Tijdens de Haal-je-jaar-dagen staan planningsvaardigheden, persoonlijke coaching en inhoudelijke hulp centraal. We werken namelijk met coaches die de leerlingen van het begin tot het eind zullen monitoren en begeleiden. Én we werken met bijlesdocenten wier kennis complementair is en die samen inhoudelijke vragen kunnen beantwoorden over alle vakken. Zo helpen we om nu resultaten te boeken, maar ook om belangrijke (studie)vaardigheden op te doen waarmee de kans op een terugval zo klein mogelijk wordt gemaakt.

Voor wie

De Zomerschool Extra kan worden georganiseerd voor kinderen op basisscholen, leerlingen van middelbare scholen en studenten van mbo-scholen in heel Nederland.

Subsidie

Scholen en instellingen uit basisonderwijs, speciaal onderwijs, speciaal basisonderwijs, voortgezet onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en mbo kunnen binnenkort subsidie aanvragen om leerlingen en studenten extra ondersteuning te bieden vanwege leer- en ontwikkelachterstanden of studievertraging. Het gaat om achterstanden veroorzaakt door de coronacrisis.

De Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs 2020 -2021 is bedoeld voor het organiseren van inhaal- en ondersteuningsprogramma’s in de periode van de zomervakantie 2020 tot aan de zomervakantie 2021. Deze programma’s zijn niet verplicht en vinden plaats naast het reguliere onderwijsprogramma. In totaal maakt het kabinet hiervoor € 244 miljoen vrij.

Subsidieaanvragen kunnen tussen 2 juni en 21 juni 2020 worden ingediend.