Vmbo-doorstroom

Vmbo-doorstroom

Voor sommige leerlingen is het moeilijk om door te stromen van het vmbo naar het mbo of havo. Doorstroomprogramma’s helpen deze overstap makkelijker te maken.

Ze vinden plaats in het laatste leerjaar van het vmbo en het eerste leerjaar van het vervolgonderwijs. Doorstroomprogramma’s zijn dan ook altijd een samenwerking tussen een vmbo-school en de school voor het vervolgonderwijs.

Doorstroom op maat

Doorstroomprogramma’s zijn er in alle soorten en maten. Onderdelen van het programma kunnen zijn:

  • Het trainen en begeleiden van leraren, begeleiders en coaches;
  • Het trainen tot coach of begeleider van medeleerlingen of studenten die verder in hun opleiding zijn;
  • Vakinhoudelijk bijspijkeren.

De Lesfabriek maakt in samenwerking met de scholen een doorstroomprogramma op maat dat bestaat uit één of meerdere elementen.

Subsidie

Voor vmbo-doorstroom-programma’s kan subsidie worden aangevraagd door het bevoegd gezag van een vmbo-school of -vestiging. In principe kan de subsidie worden gebruikt voor alle vmbo-leerlingen die extra hulp nodig hebben. Maar ze is vooral bedoeld voor vmbo-leerlingen in een kwetsbare positie. Dit zijn leerlingen die minder vanzelfsprekende hulpbronnen vanuit sociaal, cultureel en economisch perspectief hebben (gehad). Deze jongeren lopen bij studieovergangen een groter risico om hun kansen niet optimaal te benutten. Zie hier voor meer informatie.