Instapweek

Instapweek

De Instapweek is een bijspijkerweek voor iedereen die na de zomervakantie op een nieuwe (middelbare of mbo) school begint. We bereiden deelnemers voor op wat komen gaat en werken zoveel mogelijk achterstanden (die ontstaan zijn door de coronacrisis) weg.

Zo werkt het

De Instapweek is een combinatie van groepsactiviteiten (om elkaar te leren kennen én om van te leren) en groepsgewijze of zelfs individuele bijles. Het inhoudelijke programma (en de aan te bieden vakken) wordt gezamenlijk door de school en De Lesfabriek bepaald. Voor elke acht deelnemers is één begeleider beschikbaar. Verder is een coördinator van De Lesfabriek op locatie aanwezig. Lunch wordt elke dag verzorgd.

Praktisch

Duur: 1 week
Vakken: Meestal rekenen en taal (maar alle vakken zijn mogelijk)
Groepsgrootte: 24 deelnemers per groep met 3 begeleiders en 1 coördinator
Niveau: Brugklas of eerste jaar mbo
Locatie: Op school

Voor wie

Een Instapweek kan georganiseerd worden voor nieuwe leerlingen van middelbare scholen en voor nieuwe studenten in het mbo. De Instapweek wordt zo kort mogelijk voor het nieuwe schooljaar gepland.

Subsidie

Scholen en instellingen uit basisonderwijs, speciaal onderwijs, speciaal basisonderwijs, voortgezet onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en mbo kunnen binnenkort subsidie aanvragen om leerlingen en studenten extra ondersteuning te bieden vanwege leer- en ontwikkelachterstanden of studievertraging. Het gaat om achterstanden veroorzaakt door de coronacrisis.

De Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs 2020 -2021 is bedoeld voor het organiseren van inhaal- en ondersteuningsprogramma’s in de periode van de zomervakantie 2020 tot aan de zomervakantie 2021. Deze programma’s zijn niet verplicht en vinden plaats naast het reguliere onderwijsprogramma. In totaal maakt het kabinet hiervoor € 244 miljoen vrij.

Subsidieaanvragen kunnen tussen 2 juni en 21 juni 2020 worden ingediend.