Inhaalprogramma op maat

Programma op maat

Inhaalprogramma's zijn bedoeld voor kinderen, leerlingen en studenten die extra ondersteuning nodig hebben om leer- en ontwikkelachterstanden of studievertraging als gevolg van de coronacrisis te kunnen inhalen. Naast standaardprogramma's biedt De Lesfabriek ook programma's op maat.

Wat is er mogelijk?

De Lesfabriek kan een inhaalprogramma volledig op maat samenstellen en verzorgen. We bieden bijvoorbeeld de volgende mogelijkheden:

  • Het traject kan op alle dagen van de week plaatsvinden, dus ook in het weekend
  • We kunnen echte leerkrachten, studietrainers en/of studiecoaches inzetten
  • Het traject kan op school en/of online plaatsvinden
  • We kunnen een inhoudelijke traject organiseren of juist een traject dat gericht is op studievaardigheden
  • We kunnen alle vakken in het traject opnemen

Voor wie?

Inhaaltrajecten kunnen worden georganiseerd voor kinderen op basisscholen, leerlingen van middelbare scholen (alle niveaus) en studenten van mbo-scholen in heel Nederland.

Subsidie

Scholen en instellingen uit basisonderwijs, speciaal onderwijs, speciaal basisonderwijs, voortgezet onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en mbo kunnen binnenkort subsidie aanvragen om leerlingen en studenten extra ondersteuning te bieden vanwege leer- en ontwikkelachterstanden of studievertraging. Het gaat om achterstanden veroorzaakt door de coronacrisis.

De Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs 2020 -2021 is bedoeld voor het organiseren van inhaal- en ondersteuningsprogramma’s in de periode van de zomervakantie 2020 tot aan de zomervakantie 2021. Deze programma’s zijn niet verplicht en vinden plaats naast het reguliere onderwijsprogramma. In totaal maakt het kabinet hiervoor € 244 miljoen vrij.

Subsidieaanvragen kunnen tussen 2 juni en 21 juni 2020 worden ingediend.