Individuele Sprint

Individuele Sprint

De individuele sprint is een individueel bijlestraject dat speciaal bedoeld is voor leerlingen die een achterstand hebben opgedaan tijdens de coronacrisis. In een korte periode met intensieve bijles werken we aan de vaardigheden en kennis om (weer) aan te sluiten bij de rest van de klas.

Over de Individuele Sprint

De Individuele Sprint is een korte periode van intensieve individuele begeleiding. Het traject wordt in samenspraak tussen de school, de deelnemer, de ouders en de studietrainer van De Lesfabriek samengesteld.

Voor wie?

De Individuele Sprint kan worden georganiseerd voor kinderen op basisscholen, leerlingen van middelbare scholen en studenten van mbo-scholen in heel Nederland. De Lesfabriek kan een Individuele Sprint organiseren voor alle vakken en voor alle niveaus.

Subsidie

Scholen en instellingen uit basisonderwijs, speciaal onderwijs, speciaal basisonderwijs, voortgezet onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en mbo kunnen binnenkort subsidie aanvragen om leerlingen en studenten extra ondersteuning te bieden vanwege leer- en ontwikkelachterstanden of studievertraging. Het gaat om achterstanden veroorzaakt door de coronacrisis.

De Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs 2020 -2021 is bedoeld voor het organiseren van inhaal- en ondersteuningsprogramma’s in de periode van de zomervakantie 2020 tot aan de zomervakantie 2021. Deze programma’s zijn niet verplicht en vinden plaats naast het reguliere onderwijsprogramma. In totaal maakt het kabinet hiervoor € 244 miljoen vrij.

Subsidieaanvragen kunnen tussen 2 juni en 21 juni 2020 worden ingediend.