Examenteam

Examenteam

Het Examenteam neemt tijdens examens, toetsen, proefwerken of repetities desgewenst alle werk van docenten en teamleiders uit handen. Dit team bestaat uit:

Examinatoren

Examinatoren nemen zelfstandig of in samenwerking met een eerste examinator (mondelinge) examens af. Zij bepalen direct een cijfer of laten dit desgewenst aan een eindverantwoordelijke over.

Beoordelaars

Beoordelaars kijken direct na de toets (op school) alle toetsen na. Zij hebben hiervoor alleen maar een stapel toetsen en antwoordmodel nodig. Na afloop van de opdracht levert de beoordelaar de toetsen in bij de docent die slechts nog hoeft te controleren of het antwoordmodel correct is toegepast en hierna de toetsen (als eindverantwoordelijke) kan uitdelen.

Examentrainers

Tijdens examentrainingen stomen wij leerlingen in één, twee of drie volledige lesdagen klaar voor het examen. Dat doen we door de stof nog een keer helemaal door te nemen en net zo lang stil te staan bij de knelpunten totdat iedereen het snapt. Gedurende de trainingen wordt voortdurend geoefend met het maken van examenvragen en aan het einde van de training wordt een oefenexamen gemaakt.

Surveillanten

Surveillanten houden niet alleen kordaat toezicht tijdens de toets, maar zorgen ook dat de toets snel kan beginnen en dat het stil blijft in de klas. Tijdens de toets volgen zij ons standaard surveillance protocol of een protocol dat door de school is opgesteld.