van po naar vo

Doorstroomtraject po - vo

Over het doorstroomtraject

Met het doorstroomtraject helpt De Lesfabriek bovenbouwleerlingen die thuis niet de beste ondersteuning krijgen. We ondersteunen hen deels individueel en deels in kleine groepjes bij het leren-leren, taal, rekenen, het maken van huiswerk en de thuissituatie. Het doel van het traject is dat alle deelnemers terechtkomen op het middelbare schoolniveau dat bij hen past.

Subsidie doorstroom po - vo

Leerlingen met laagopgeleide ouders krijgen bij dezelfde eindtoetsscore gemiddeld een lager schooladvies dan klasgenoten van hoogopgeleide ouders. Ook blijken leerlingen met laagopgeleide ouders in het voortgezet onderwijs minder goed te presteren. Vanuit het Actieplan Gelijke Kansen is subsidie beschikbaar voor doorstroomprogramma’s die de overgang van het po naar het vo verbeteren. Wij denken dat deze subsidie juist in deze tijd, waarin leerlingen veelal thuiszitten door coronamaatregelen, een enorm verschil kan maken.

Thuiszitten door coronamaatregelen

Juist nu leerlingen thuiszitten door de coronamaatregelen ontstaan grote verschillen. De ene leerling krijgt thuis juist alle hulp die nodig is en de andere leerling kan thuis op veel minder begeleiding rekenen. De subsidie doorstroom po-vo, die tot 31 mei 2020 kan worden aangevraagd, sluit dan ook perfect aan bij deze doelgroep. Wij kunnen deze leerlingen vanuit dit extra budget de kans geven om een inhaalslag te maken.

Het traject

Het doorstroomtraject po-vo wordt samengesteld in samenspraak met de school. Per groepje van 8 à 10 leerlingen wordt 100 uur begeleiding aangeboden waarvan 10 uur individueel. Er kan door de school een keuze worden gemaakt uit de volgende onderdelen:

1. Taal & lezen - Groepsgewijs of individueel oefenen met lezen (bij ‘taal’ wordt gebruik gemaakt van de lesstof van de school die eventueel wordt aangevuld met de lesstof van De Lesfabriek).

2. Rekenen - Groepsgewijs of individueel oefenen met rekenen (er wordt gebruik gemaakt van de lesstof van de school die eventueel wordt aangevuld met de lesstof van De Lesfabriek).

3. Leren-leren en leren huiswerk maken - Een groepsgewijze training van 24 klokuren waarbij metacognitieve vaardigheden worden aangeleerd die zo belangrijk zijn op de middelbare school.

4. Ouderparticipatie - Leerlingen krijgen opdrachten (bijvoorbeeld het lezen van een boek, het samen bespreken van de vervolgopleiding of het samen naar de bibliotheek gaan) mee om thuis samen met de ouders uit te voeren. (Let op: om in aanmerking te komen voor de subsidie dient dit onderdeel in het traject te worden opgenomen.

Minimaal vijf klokuren individuele begeleiding worden verzorgd in het eerste half jaar van de middelbare school.