van vmbo naar havo/mbo

vmbo-doorstroomtraject

Voor veel leerlingen is het moeilijk om door te stromen van het vmbo naarDoorstroomtraject havo/mbo het mbo of de havo. Doorstroomprogramma’s helpen deze overstap makkelijker te maken.

Doorstroomprogramma's vinden plaats in het laatste leerjaar van het vmbo en het eerste leerjaar van het vervolgonderwijs. Doorstroomprogramma’s zijn altijd een samenwerking tussen een vmbo-school en de school voor het vervolgonderwijs.

Aanbod

De Lesfabriek kan het volledige doorstroomprogramma op zowel de school voor voortgezet onderwijs als op de mbo-school verzorgen. We bieden vijf verschillende modules waaruit elke school een keuze kan maken.

Modules

① Leerlingbegeleiding (groepsgewijs of individueel)

Voor leerlingen die in algemene zin wel wat extra hulp kunnen gebruiken met het schoolwerk, biedt De Lesfabriek leerlingbegeleiding aan. Leerlingen kunnen zowel groepsgewijs als individueel worden begeleid.

Groepsgewijs
Bij groepsgewijze leerlingbegeleiding krijgen leerlingen wekelijks drie uur extra begeleiding bij het maken van schoolwerk. Verder krijgen zij de kans om doorstroom gerelateerde vragen te stellen. Het voornaamste doel van de klassikale leerlingbegeleiding is het bieden van een plek waar leerlingen in alle rust aan de slag kunnen. De leerlingbegeleider is er om de leerlingen daarbij te ondersteunen.
Individueel
Bij individuele leerlingbegeleiding krijgt een leerling in sessies van één lesuur begeleiding bij de doorstroom van vmbo naar mbo of van mbo naar havo. De begeleider kan dan gericht met de deelnemer(s) aan de slag op basis van een persoonlijk doorstroomprogramma. Tijdens elke sessie wordt stilgestaan bij de voortgang, de resultaten en het eventuele huiswerk.
Desgewenst kan tijdens de leerlingbegeleiding de nadruk worden gelegd op één bepaald vak zodat de sessies deels het karakter krijgen van bijlessen.

② Leren-leren

Begrijpend lezen, woordjes stampen, samenvatten en plannen zijn essentiële vaardigheden op school. In het reguliere schoolprogramma komen deze vaardigheden echter slechts beperkt aan bod.
De Lesfabriek biedt een module ‘Leren-leren’ aan waarvan we eigenlijk vinden dat elke leerling in Nederland deze zou moeten volgen. Oók de deelnemers aan een vmbo-doorstroomprogramma dus!

③ Training ‘Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik?’


Doorstromen wordt pas leuk als je weet waar je het voor doet. In de training ‘Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik?’ gaan we samen met deelnemers op zoek naar de antwoorden op deze belangrijke vragen. De training kan in twee volledige dagen of in vijf middagen worden aangeboden. Onze training ‘Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik?’ wordt door scholen vaak ingezet als LOB-traject.

④ Op Naar de Havo

De opstroom van het vmbo naar de havo is niet makkelijk. Uit de cijfers blijkt dat ongeveer 65% van de opstromers uiteindelijk de havo verlaat met een diploma. Dit is weinig vergeleken met directe instromers, van wie ruim 80% school verlaat met een havodiploma. Eén van de doelen van het doorstroomprogramma van De Lesfabriek is het opkrikken van die 65%. Dit doen we in ons ‘Op naar havo’-traject.

In dit traject:
• Worden de leerlingen voorgelicht over de profielen en eventuele toelatingseisen van de havo;
• Maken de leerlingen kennis met het niveau van de havo;
• Versterken ze hun didactische vaardigheden;
• Gaan ze vakinhoudelijk aan de slag met vreemde talen en wiskunde op havo-niveau.

Lyceum aan zee