Bijspijkertraject mbo

Bijspijkertraject mbo

De Lesfabriek verzorgt bijspijkertrajecten voor de generieke vakken rekenen, Nederlands en Engels. Bijlessen kunnen worden aangeboden aan volledige klassen, aan kleine groepjes of zelfs aan individuen.

Tijdens alle trajecten helpen we studenten die moeite hebben met een bepaald vak om aan te haken bij de rest van de klas en om uiteindelijk met de juiste voorbereiding aan de examens te beginnen.

Vakken en niveaus

De Lesfabriek verzorgt bijlessen voor de volgende vakken op de volgende niveaus:

Rekenen (2F,3F): getallen, verhoudingen, verbanden, meten/meetkunde
Nederlands (2F/3F): schrijven, lezen, gesprekken, spreken
Engels (B1, B2): lezen, luisteren

Praktisch

Bijlessen worden meestal één à twee keer per week ingeroosterd aan het begin of aan het einde van een schooldag. Natuurlijk maakt de school de keuze of de bijles voor studenten wordt verplicht of dat dat deze een facultatief karakter heeft. Een standaard bijlestraject waarbij de volledige stof van een vak wordt behandeld kan worden aangeboden in 12 sessies à 2 uur en 15 minuten.